หน้าหลัก |
 
<img src="nosupport.gif" >

 • กิจกรรม ASEAN DAY 2016
  โรงเรียนพร้าววิทยาคมได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาเซียน (ASEAN DAY) ขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการเสนอผลการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

 • กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
  วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมขึ้น

 • กิจกรรมชมละครวรรณคดีจากคณะละครมรดกใหม่
  กลุ่มสาระภาษาไทย จัดกิจกรรมให้นักเรียนชมละครวรรณคดีจากคณะละครมรดกใหม่ โดย อาจารย์ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

 • กิจกรรมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม "กิจกรรมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก ในโครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงราชสมบัติครบ 70 ปี

 • กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559
  ด้วยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559

 • โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตรทบทวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาลูกเสือ
  ด้วยกลุ่มลูกเสือโรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตรทบทวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาลูกเสือ เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านผู้กำกับลูกเสือตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือให้สามารถนำทักษะ วิธีการฝึกอบรมลูกเสือไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในฐานะผู้กำกับลูกเสือ ในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนพร้าววิทยาคม
 

     หน้าหลัก
hacked by.Mr.Rizgar halsh
     ประวัติโรงเรียน

     พันธกิจ วิสัยทัศน

     โครงสร้างการบริหารงาน
     บุคลากร
     จำนวนนักเรียน
     ผู้ดูแลระบบ

 ประกาศโรงเรียนพร้าววิทยาค เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว    
    โรงเรียนพร้าววิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง ชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ยาม) จำนวน 1 ตำแหน่ง
 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว    
    ตามที่โรงเรียนพร้าววิทยาคมได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จํานวน ๗ อัตรา บัดนี้คณะกรรมการได้ดําเนินการคัดเลือกแล้ว จึงขอประก...
 โรงเรียนพร้าววิทยาคม รับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและจําหน่ายสินค้าในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประจำปี 2559    
    ทั้งนี้ให้ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและรับใบสมัครในวันที่ 18 - 29 เมษายน 2559 ณ ห้องธุรการ และยื่นใบสมัคร ในวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2559
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำปี 2559    
    โรงเรียนพร้าววิทยาคมประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง(อุตสาหกรรม)    
    บัดนี้คณะกรรมการได้ดําเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกตามลําดับ ดังนี้
 ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง(โครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต)    
    บัดนี้คณะกรรมการได้ดําเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกตามลําดับ ดังนี้

กิจกรรม ASEAN DAY 2016
โรงเรียนพร้าววิทยาคมได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาเซียน (ASEAN DAY) ขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการเสนอผลการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมขึ้น
กิจกรรมชมละครวรรณคดีจากคณะละครมรดกใหม่
กลุ่มสาระภาษาไทย จัดกิจกรรมให้นักเรียนชมละครวรรณคดีจากคณะละครมรดกใหม่ โดย อาจารย์ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม "กิจกรรมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก ในโครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงราชสมบัติครบ 70 ปี
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559
ด้วยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตรทบทวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาลูกเสือ
ด้วยกลุ่มลูกเสือโรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตรทบทวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาลูกเสือ เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านผู้กำกับลูกเสือตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือให้สามารถนำทักษะ วิธีการฝึกอบรมลูกเสือไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในฐานะผู้กำกับลูกเสือ ในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 ณ หอ...
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคมได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและผู้ปกครองของอำเภอพร้าว ประจำปีการศึกษา 2559
ค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประจำปีการศึกษา 2559
ค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประจำปีการศึกษา 2559ภายใต้หัวข้อ "พร้าวสัประยุทธ์สุดท้าทาย (Phrao Idea Fighting)
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 : กลุ่มลูกเสือโรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามโรงเรียนพร้าววิทยาคม
 ผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่    
    โดย นายมานพ วรรณศรี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
    โดย ครูวิไลวรรณ ปิวคำ ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
    โดย ครูอรวรรณ คงบรรทัด ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่    
   
 แบบฟอร์มจัดทำ SAR กลุ่มสาระและกลุ่มงานประจำปีการศึกษา 2558    
    กลุ่มสาระและกลุ่มงานสามารถดาวน์โหลดไฟล์มาจัดทำล่วงหน้าได้แล้วที่นี่ค่ะ !!!
 แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุม2558    
    คณะครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุมประจำปีการศึกษา 2558 ได้แล้วที่นี่
 แบบฟอร์มจัดทำ SAR รายบุคคล ประจำปี 2558    
    คณะครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์ มาจัดทำล่วงหน้า โดยส่งได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2559
 โปรแกรม Bookmark ใหม่ สำหรับกรอกคะแนนใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558    
    โปรแกรม Bookmark ใหม่ สำหรับกรอกคะแนน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 ไฟล์กรอกคะแนนของครูแต่ละกลุ่มสาระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558    
    ไฟล์กรอกคะแนนของครูแต่ละกลุ่มสาระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม    
    คู่มือสำหรับประชาชนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม
โรงเรียนพร้าววิทยาคม 196 หมู่ 1 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์ 0-5347-5303 โทรสาร 0-5347-4140 
Webmaster : admin@pwks.ac.th