หน้าหลัก |
 
<img src="nosupport.gif" >

 • พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
  พิธีปัจฉิมนิเทศและประกาศเกียรติคุณนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ม.6 และ ปวช. 3 ที่จะจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

 • โรงเรียนพร้าววิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดสามารถเปิดดูหน้าผ่านหน้า fanpage Phraowittayakom

 • มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน
  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน

 • พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
  พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน

 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเนื่องในวันสถาปนาและเปิดบ้านวิชาการ 2559
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดแต่งคำประพันธ์ (กลอนแปด) ระดับ ม.ปลาย และการประกวดแต่งคำประพันธ์ (กาพย์ยานี 11) ในระดับ ม.ต้น

 • พิธีมอบทุนการศึกษา
  เช้านี้ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กดี เด็กเก่ง โรงเรียนพร้าววิทยาคม จากผู้มีอุปการะคุณหลากหลายท่าน
 

     หน้าหลัก
Hacked
Hacked
     ประวัติโรงเรียน

     พันธกิจ วิสัยทัศน

     โครงสร้างการบริหารงาน
     บุคลากร
     จำนวนนักเรียน
     ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> รายการข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด
ประกาศผลการคัดเลือกแม่ค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารและร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประจำปี 2560 อ่าน : 157
รับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและจําหน่ายสินค้าในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน อ่าน : 148
Hacked by ./zeeb | T1KUS90T อ่าน : 1426
Hacked by ./zeeb | T1KUS90T อ่าน : 229
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา อ่าน : 270
ประกาศโรงเรียนพร้าววิทยาค เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว อ่าน : 287
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว อ่าน : 543
โรงเรียนพร้าววิทยาคม รับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและจําหน่ายสินค้าในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประจำปี 2559 อ่าน : 492
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำปี 2559 อ่าน : 560
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง(อุตสาหกรรม) อ่าน : 426
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง(โครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) อ่าน : 421
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ อ่าน : 340
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงาน สอนวิชาอุตสาหกรรม อ่าน : 198
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง(โครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) อ่าน : 192
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ อ่าน : 167
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอน (โครงการแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) อ่าน : 274
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง รายเดือน อ่าน : 359
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา อ่าน : 271
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 อ่าน : 186
รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 อ่าน : 289
กิจกรรมของโรงเรียน ดูทั้งหมด
พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 อ่าน : 443
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 อ่าน : 321
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน อ่าน : 306
พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน อ่าน : 257
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเนื่องในวันสถาปนาและเปิดบ้านวิชาการ 2559 อ่าน : 279
พิธีมอบทุนการศึกษา อ่าน : 232
ประมวลภาพบรรยากาศการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน อ่าน : 192
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ อ่าน : 183
มอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุขและครูที่ปรึกษาดีเด่น อ่าน : 197
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2559 อ่าน : 102
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนพร้าววิทยาคม อ่าน : 126
อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงของเด็กและเยาวชน อ่าน : 100
มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่นักเรียนนักออมทรัพย์ อ่าน : 111
Hacked by ./zeeb อ่าน : 150
Hacked by ./zeeb | T1KUS90T อ่าน : 124
Hacked by ./zeeb | T1KUS90T อ่าน : 153
Hacked by ./zeeb | T1KUS90T อ่าน : 145
Hacked by ./zeeb | T1KUS90T อ่าน : 170
Hacked by ./zeeb | T1KUS90T อ่าน : 295
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2559 อ่าน : 318
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ดูทั้งหมด
ผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อ่าน : 534
ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ่าน : 1257
ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อ่าน : 1286
รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อ่าน : 1129
Download ดูทั้งหมด
แบบฟอร์มจัดทำ SAR กลุ่มสาระและกลุ่มงานประจำปีการศึกษา 2558 อ่าน : 457
แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุม2558 อ่าน : 480
แบบฟอร์มจัดทำ SAR รายบุคคล ประจำปี 2558 อ่าน : 635
โปรแกรม Bookmark ใหม่ สำหรับกรอกคะแนนใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 อ่าน : 1406
ไฟล์กรอกคะแนนของครูแต่ละกลุ่มสาระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 อ่าน : 706
ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม อ่าน : 661
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อ่าน : 1326
ไฟล์ Bookmark ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 อ่าน : 1501
ดาวน์โหลดไฟล์แบบบันทึกขออนุมัติดำเนินงานตามแผนงาน โครงการกิจกรรม2558(ปรับปรุง) อ่าน : 652
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปีงบประมาณ2558 ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด 18 พ.ย.2557 อ่าน : 451
ดาวน์โหลดตารางสอนสำหรับคณะครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 อ่าน : 793
ตารางเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 อ่าน : 1667
ไฟล์ข้อมูลประกอบการอบรมงานวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 10 ตุลาคม 2557 อ่าน : 483
ไฟล์ทำรายงาน SAR สำหรับงานสอนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 อ่าน : 614
แบบเสนอโครงการ ประจำปี 2558 และ แบบฟอร์มสรุปโครงการประจำปี 2557 อ่าน : 495
แบบฟอร์มสรุปสถิติรายวิชาและแบบฟอร์มประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร มส อ่าน : 638
แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรมชุมนุมและแนวแนว อ่าน : 541
ดาวน์โหลดไฟล์ฐานข้อมูลสำหรับครูประจำวิชาตัดเกรดภาคเรียนที่ 1/2557 อ่าน : 554
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 อ่าน : 707
โลโก้โรงเรียน แบบใหม่ล่าสุด ทั้งแบบสีและขาวดำ อ่าน : 941


โรงเรียนพร้าววิทยาคม 196 หมู่ 1 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์ 0-5347-5303 โทรสาร 0-5347-4140 
Webmaster : admin@pwks.ac.th