หน้าหลัก |
 
<img src="nosupport.gif" >

 • พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
  พิธีปัจฉิมนิเทศและประกาศเกียรติคุณนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ม.6 และ ปวช. 3 ที่จะจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

 • โรงเรียนพร้าววิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดสามารถเปิดดูหน้าผ่านหน้า fanpage Phraowittayakom

 • มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน
  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน

 • พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
  พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน

 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเนื่องในวันสถาปนาและเปิดบ้านวิชาการ 2559
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดแต่งคำประพันธ์ (กลอนแปด) ระดับ ม.ปลาย และการประกวดแต่งคำประพันธ์ (กาพย์ยานี 11) ในระดับ ม.ต้น

 • พิธีมอบทุนการศึกษา
  เช้านี้ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กดี เด็กเก่ง โรงเรียนพร้าววิทยาคม จากผู้มีอุปการะคุณหลากหลายท่าน
 

     หน้าหลัก
Hacked
Hacked
     ประวัติโรงเรียน

     พันธกิจ วิสัยทัศน

     โครงสร้างการบริหารงาน
     บุคลากร
     จำนวนนักเรียน
     ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> รายการข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด
ประกาศผลการคัดเลือกแม่ค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารและร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประจำปี 2560 อ่าน : 111
รับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและจําหน่ายสินค้าในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน อ่าน : 113
Hacked by ./zeeb | T1KUS90T อ่าน : 1377
Hacked by ./zeeb | T1KUS90T อ่าน : 189
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา อ่าน : 234
ประกาศโรงเรียนพร้าววิทยาค เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว อ่าน : 246
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว อ่าน : 525
โรงเรียนพร้าววิทยาคม รับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและจําหน่ายสินค้าในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประจำปี 2559 อ่าน : 467
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำปี 2559 อ่าน : 537
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง(อุตสาหกรรม) อ่าน : 407
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง(โครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) อ่าน : 400
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ อ่าน : 325
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงาน สอนวิชาอุตสาหกรรม อ่าน : 186
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง(โครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) อ่าน : 179
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ อ่าน : 154
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอน (โครงการแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) อ่าน : 261
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง รายเดือน อ่าน : 348
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา อ่าน : 256
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 อ่าน : 174
รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 อ่าน : 277
กิจกรรมของโรงเรียน ดูทั้งหมด
พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 อ่าน : 311
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 อ่าน : 261
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน อ่าน : 229
พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน อ่าน : 200
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเนื่องในวันสถาปนาและเปิดบ้านวิชาการ 2559 อ่าน : 201
พิธีมอบทุนการศึกษา อ่าน : 175
ประมวลภาพบรรยากาศการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน อ่าน : 145
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ อ่าน : 136
มอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุขและครูที่ปรึกษาดีเด่น อ่าน : 152
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2559 อ่าน : 77
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนพร้าววิทยาคม อ่าน : 98
อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงของเด็กและเยาวชน อ่าน : 83
มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่นักเรียนนักออมทรัพย์ อ่าน : 88
Hacked by ./zeeb อ่าน : 124
Hacked by ./zeeb | T1KUS90T อ่าน : 106
Hacked by ./zeeb | T1KUS90T อ่าน : 137
Hacked by ./zeeb | T1KUS90T อ่าน : 126
Hacked by ./zeeb | T1KUS90T อ่าน : 145
Hacked by ./zeeb | T1KUS90T อ่าน : 279
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2559 อ่าน : 291
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ดูทั้งหมด
ผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อ่าน : 490
ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ่าน : 1214
ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อ่าน : 1252
รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อ่าน : 1096
Download ดูทั้งหมด
แบบฟอร์มจัดทำ SAR กลุ่มสาระและกลุ่มงานประจำปีการศึกษา 2558 อ่าน : 414
แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุม2558 อ่าน : 450
แบบฟอร์มจัดทำ SAR รายบุคคล ประจำปี 2558 อ่าน : 601
โปรแกรม Bookmark ใหม่ สำหรับกรอกคะแนนใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 อ่าน : 1245
ไฟล์กรอกคะแนนของครูแต่ละกลุ่มสาระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 อ่าน : 679
ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม อ่าน : 627
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อ่าน : 1313
ไฟล์ Bookmark ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 อ่าน : 1490
ดาวน์โหลดไฟล์แบบบันทึกขออนุมัติดำเนินงานตามแผนงาน โครงการกิจกรรม2558(ปรับปรุง) อ่าน : 639
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปีงบประมาณ2558 ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด 18 พ.ย.2557 อ่าน : 438
ดาวน์โหลดตารางสอนสำหรับคณะครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 อ่าน : 780
ตารางเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 อ่าน : 1657
ไฟล์ข้อมูลประกอบการอบรมงานวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 10 ตุลาคม 2557 อ่าน : 472
ไฟล์ทำรายงาน SAR สำหรับงานสอนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 อ่าน : 598
แบบเสนอโครงการ ประจำปี 2558 และ แบบฟอร์มสรุปโครงการประจำปี 2557 อ่าน : 480
แบบฟอร์มสรุปสถิติรายวิชาและแบบฟอร์มประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร มส อ่าน : 625
แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรมชุมนุมและแนวแนว อ่าน : 530
ดาวน์โหลดไฟล์ฐานข้อมูลสำหรับครูประจำวิชาตัดเกรดภาคเรียนที่ 1/2557 อ่าน : 542
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 อ่าน : 695
โลโก้โรงเรียน แบบใหม่ล่าสุด ทั้งแบบสีและขาวดำ อ่าน : 920


โรงเรียนพร้าววิทยาคม 196 หมู่ 1 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์ 0-5347-5303 โทรสาร 0-5347-4140 
Webmaster : admin@pwks.ac.th