หน้าหลัก |
 
<img src="nosupport.gif" >

 • พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
  พิธีปัจฉิมนิเทศและประกาศเกียรติคุณนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ม.6 และ ปวช. 3 ที่จะจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

 • โรงเรียนพร้าววิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดสามารถเปิดดูหน้าผ่านหน้า fanpage Phraowittayakom

 • มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน
  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน

 • พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
  พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน

 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเนื่องในวันสถาปนาและเปิดบ้านวิชาการ 2559
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดแต่งคำประพันธ์ (กลอนแปด) ระดับ ม.ปลาย และการประกวดแต่งคำประพันธ์ (กาพย์ยานี 11) ในระดับ ม.ต้น

 • พิธีมอบทุนการศึกษา
  เช้านี้ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กดี เด็กเก่ง โรงเรียนพร้าววิทยาคม จากผู้มีอุปการะคุณหลากหลายท่าน
 

     หน้าหลัก
Hacked
Hacked
     ประวัติโรงเรียน

     พันธกิจ วิสัยทัศน

     โครงสร้างการบริหารงาน
     บุคลากร
     จำนวนนักเรียน
     ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> รายการข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด
ประกาศผลการคัดเลือกแม่ค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารและร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประจำปี 2560 อ่าน : 199
รับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและจําหน่ายสินค้าในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน อ่าน : 189
Hacked by ./zeeb | T1KUS90T อ่าน : 1459
Hacked by ./zeeb | T1KUS90T อ่าน : 265
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา อ่าน : 308
ประกาศโรงเรียนพร้าววิทยาค เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว อ่าน : 324
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว อ่าน : 562
โรงเรียนพร้าววิทยาคม รับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและจําหน่ายสินค้าในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประจำปี 2559 อ่าน : 518
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำปี 2559 อ่าน : 576
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง(อุตสาหกรรม) อ่าน : 447
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง(โครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) อ่าน : 440
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ อ่าน : 355
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงาน สอนวิชาอุตสาหกรรม อ่าน : 212
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง(โครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) อ่าน : 206
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ อ่าน : 181
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอน (โครงการแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) อ่าน : 287
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง รายเดือน อ่าน : 371
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา อ่าน : 287
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 อ่าน : 199
รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 อ่าน : 305
กิจกรรมของโรงเรียน ดูทั้งหมด
พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 อ่าน : 500
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 อ่าน : 369
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน อ่าน : 366
พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน อ่าน : 309
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเนื่องในวันสถาปนาและเปิดบ้านวิชาการ 2559 อ่าน : 363
พิธีมอบทุนการศึกษา อ่าน : 281
ประมวลภาพบรรยากาศการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน อ่าน : 230
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ อ่าน : 217
มอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุขและครูที่ปรึกษาดีเด่น อ่าน : 245
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2559 อ่าน : 119
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนพร้าววิทยาคม อ่าน : 150
อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงของเด็กและเยาวชน อ่าน : 120
มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่นักเรียนนักออมทรัพย์ อ่าน : 132
Hacked by ./zeeb อ่าน : 175
Hacked by ./zeeb | T1KUS90T อ่าน : 147
Hacked by ./zeeb | T1KUS90T อ่าน : 176
Hacked by ./zeeb | T1KUS90T อ่าน : 163
Hacked by ./zeeb | T1KUS90T อ่าน : 199
Hacked by ./zeeb | T1KUS90T อ่าน : 319
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2559 อ่าน : 347
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ดูทั้งหมด
ผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อ่าน : 567
ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ่าน : 1299
ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อ่าน : 1320
รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อ่าน : 1162
Download ดูทั้งหมด
แบบฟอร์มจัดทำ SAR กลุ่มสาระและกลุ่มงานประจำปีการศึกษา 2558 อ่าน : 489
แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุม2558 อ่าน : 514
แบบฟอร์มจัดทำ SAR รายบุคคล ประจำปี 2558 อ่าน : 666
โปรแกรม Bookmark ใหม่ สำหรับกรอกคะแนนใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 อ่าน : 1489
ไฟล์กรอกคะแนนของครูแต่ละกลุ่มสาระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 อ่าน : 741
ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม อ่าน : 694
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อ่าน : 1345
ไฟล์ Bookmark ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 อ่าน : 1515
ดาวน์โหลดไฟล์แบบบันทึกขออนุมัติดำเนินงานตามแผนงาน โครงการกิจกรรม2558(ปรับปรุง) อ่าน : 666
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปีงบประมาณ2558 ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด 18 พ.ย.2557 อ่าน : 463
ดาวน์โหลดตารางสอนสำหรับคณะครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 อ่าน : 814
ตารางเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 อ่าน : 1685
ไฟล์ข้อมูลประกอบการอบรมงานวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 10 ตุลาคม 2557 อ่าน : 499
ไฟล์ทำรายงาน SAR สำหรับงานสอนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 อ่าน : 626
แบบเสนอโครงการ ประจำปี 2558 และ แบบฟอร์มสรุปโครงการประจำปี 2557 อ่าน : 510
แบบฟอร์มสรุปสถิติรายวิชาและแบบฟอร์มประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร มส อ่าน : 653
แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรมชุมนุมและแนวแนว อ่าน : 557
ดาวน์โหลดไฟล์ฐานข้อมูลสำหรับครูประจำวิชาตัดเกรดภาคเรียนที่ 1/2557 อ่าน : 569
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 อ่าน : 723
โลโก้โรงเรียน แบบใหม่ล่าสุด ทั้งแบบสีและขาวดำ อ่าน : 958


โรงเรียนพร้าววิทยาคม 196 หมู่ 1 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์ 0-5347-5303 โทรสาร 0-5347-4140 
Webmaster : admin@pwks.ac.th