หน้าหลัก |
 
<img src="nosupport.gif" >

 • พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
  พิธีปัจฉิมนิเทศและประกาศเกียรติคุณนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ม.6 และ ปวช. 3 ที่จะจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

 • โรงเรียนพร้าววิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดสามารถเปิดดูหน้าผ่านหน้า fanpage Phraowittayakom

 • มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน
  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน

 • พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
  พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน

 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเนื่องในวันสถาปนาและเปิดบ้านวิชาการ 2559
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดแต่งคำประพันธ์ (กลอนแปด) ระดับ ม.ปลาย และการประกวดแต่งคำประพันธ์ (กาพย์ยานี 11) ในระดับ ม.ต้น

 • พิธีมอบทุนการศึกษา
  เช้านี้ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กดี เด็กเก่ง โรงเรียนพร้าววิทยาคม จากผู้มีอุปการะคุณหลากหลายท่าน
 

     หน้าหลัก
Hacked
Hacked
     ประวัติโรงเรียน

     พันธกิจ วิสัยทัศน

     โครงสร้างการบริหารงาน
     บุคลากร
     จำนวนนักเรียน
     ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม

หัวข้อ : ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม

               จัดทำขึ้นเพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเจตนารมณ์ของกฏหมายและทุกส่วนราชการในสังกัดมีแนวทางดำเนินงานเป็นรูปแบบเดียวกัน โดยมีกระบวนงาน ทั้งหมด 8 กระบวนงาน ได้แก่

               - การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
               - การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
               - การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
               - การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์
                 การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
               - การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
               - การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
               - การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
               - การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
               *****สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตามลิ้งก์ด้านล่างนี้*****
: ไม่ได้ระบุ
วันที่ : พุธ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 09:55:46 อ่าน : 678 ครั้งโรงเรียนพร้าววิทยาคม 196 หมู่ 1 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์ 0-5347-5303 โทรสาร 0-5347-4140 
Webmaster : admin@pwks.ac.th