หน้าหลัก |
 
<img src="nosupport.gif" >

 • พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
  พิธีปัจฉิมนิเทศและประกาศเกียรติคุณนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ม.6 และ ปวช. 3 ที่จะจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

 • โรงเรียนพร้าววิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดสามารถเปิดดูหน้าผ่านหน้า fanpage Phraowittayakom

 • มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน
  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน

 • พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
  พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน

 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเนื่องในวันสถาปนาและเปิดบ้านวิชาการ 2559
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดแต่งคำประพันธ์ (กลอนแปด) ระดับ ม.ปลาย และการประกวดแต่งคำประพันธ์ (กาพย์ยานี 11) ในระดับ ม.ต้น

 • พิธีมอบทุนการศึกษา
  เช้านี้ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กดี เด็กเก่ง โรงเรียนพร้าววิทยาคม จากผู้มีอุปการะคุณหลากหลายท่าน
 

     หน้าหลัก
Hacked
Hacked
     ประวัติโรงเรียน

     พันธกิจ วิสัยทัศน

     โครงสร้างการบริหารงาน
     บุคลากร
     จำนวนนักเรียน
     ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอน (โครงการแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต)

หัวข้อ : ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอน (โครงการแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต)
ด้วยโรงเรียนพร้าววิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
ตําแหน่ง ครูผู้สอน (โครงการแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต)
วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์/อุตสาหกรรมศึกษา/ วิศวกรรมอุตสาหการ
 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี (อุตสาหกรรม) รับผิดชอบงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมดูแลนักเรียน 
และจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนตามภาระหน้าที่ของครูผู้สอน 
 
 จํานวน ๑ อัตรา 
 
 ค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท 
 
 ระยะเวลาการจ้าง หลังจากได้รับอนุมัติจาก สพม.34 - 30 กันยายน 2559
 
วัน เวลา การรับสมัคร ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเวปไซด์ของโรงเรียนกรอกข้อมูลเตรียม
หลักฐานตามที่กําหนดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนพร้าววิทยาคม อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
: ไม่ได้ระบุ
วันที่ : อาทิตย์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:15:13 อ่าน : 280 ครั้งโรงเรียนพร้าววิทยาคม 196 หมู่ 1 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์ 0-5347-5303 โทรสาร 0-5347-4140 
Webmaster : admin@pwks.ac.th