หน้าหลัก |
 
<img src="nosupport.gif" >

 • พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
  พิธีปัจฉิมนิเทศและประกาศเกียรติคุณนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ม.6 และ ปวช. 3 ที่จะจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

 • โรงเรียนพร้าววิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดสามารถเปิดดูหน้าผ่านหน้า fanpage Phraowittayakom

 • มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน
  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน

 • พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
  พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน

 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเนื่องในวันสถาปนาและเปิดบ้านวิชาการ 2559
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดแต่งคำประพันธ์ (กลอนแปด) ระดับ ม.ปลาย และการประกวดแต่งคำประพันธ์ (กาพย์ยานี 11) ในระดับ ม.ต้น

 • พิธีมอบทุนการศึกษา
  เช้านี้ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กดี เด็กเก่ง โรงเรียนพร้าววิทยาคม จากผู้มีอุปการะคุณหลากหลายท่าน
 

     หน้าหลัก
Hacked
Hacked
     ประวัติโรงเรียน

     พันธกิจ วิสัยทัศน

     โครงสร้างการบริหารงาน
     บุคลากร
     จำนวนนักเรียน
     ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> ประกาศโรงเรียนพร้าววิทยาค เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

หัวข้อ : ประกาศโรงเรียนพร้าววิทยาค เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยโรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ยาม) อัตราเงินเดือน 6,000 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้ที่จะรับสมัคร
1.วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 50 ปี
3.ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 
วันเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 สิงหาคม 2559
 
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 สิงหาคม 2559
 
สถานที่รับสมัคร หองธุรการ อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนพร้าววิทยาคม หรือ ติดต่อสอบถาม โทร 0-5347-5303
 
เอกสารการสมัคร
1. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
 
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
 
 
: ไม่ได้ระบุ
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 09:23:06 อ่าน : 309 ครั้งโรงเรียนพร้าววิทยาคม 196 หมู่ 1 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์ 0-5347-5303 โทรสาร 0-5347-4140 
Webmaster : admin@pwks.ac.th