หน้าหลัก |
 
<img src="nosupport.gif" >

 • พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
  พิธีปัจฉิมนิเทศและประกาศเกียรติคุณนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ม.6 และ ปวช. 3 ที่จะจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

 • โรงเรียนพร้าววิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดสามารถเปิดดูหน้าผ่านหน้า fanpage Phraowittayakom

 • มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน
  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน

 • พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
  พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน

 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเนื่องในวันสถาปนาและเปิดบ้านวิชาการ 2559
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดแต่งคำประพันธ์ (กลอนแปด) ระดับ ม.ปลาย และการประกวดแต่งคำประพันธ์ (กาพย์ยานี 11) ในระดับ ม.ต้น

 • พิธีมอบทุนการศึกษา
  เช้านี้ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กดี เด็กเก่ง โรงเรียนพร้าววิทยาคม จากผู้มีอุปการะคุณหลากหลายท่าน
 

     หน้าหลัก
Hacked
Hacked
     ประวัติโรงเรียน

     พันธกิจ วิสัยทัศน

     โครงสร้างการบริหารงาน
     บุคลากร
     จำนวนนักเรียน
     ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา

หัวข้อ : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา

            ด้วยโรงเรียนพร้าววิทยาคม อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง ชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่ง นักการภารโรง จํานวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 6,000 บาท 

คุณสมบัติของผู้ที่จะรับสมัคร

1. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ํากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. อายุไม่ต่ํากว่า 25 ปี และไม่เกิน 55 ปี 

เอกสารการสมัคร

1. สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จํานวน 1 ใบ 

วันเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 - 6 กันยายน 2559 

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.

สถานที่รับสมัคร ห้องธุรการ อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนพร้าววิทยาคม หรือ ติดต่อ สอบถาม โทร 0-5347-5303

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559

>>เอกสารประกาศ<<

: ไม่ได้ระบุ
วันที่ : อังคาร ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 13:51:16 อ่าน : 289 ครั้งโรงเรียนพร้าววิทยาคม 196 หมู่ 1 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์ 0-5347-5303 โทรสาร 0-5347-4140 
Webmaster : admin@pwks.ac.th