หน้าหลัก |
 
<img src="nosupport.gif" >

 • พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
  พิธีปัจฉิมนิเทศและประกาศเกียรติคุณนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ม.6 และ ปวช. 3 ที่จะจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

 • โรงเรียนพร้าววิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดสามารถเปิดดูหน้าผ่านหน้า fanpage Phraowittayakom

 • มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน
  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน

 • พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
  พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน

 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเนื่องในวันสถาปนาและเปิดบ้านวิชาการ 2559
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดแต่งคำประพันธ์ (กลอนแปด) ระดับ ม.ปลาย และการประกวดแต่งคำประพันธ์ (กาพย์ยานี 11) ในระดับ ม.ต้น

 • พิธีมอบทุนการศึกษา
  เช้านี้ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กดี เด็กเก่ง โรงเรียนพร้าววิทยาคม จากผู้มีอุปการะคุณหลากหลายท่าน
 

     หน้าหลัก
Hacked
Hacked
     ประวัติโรงเรียน

     พันธกิจ วิสัยทัศน

     โครงสร้างการบริหารงาน
     บุคลากร
     จำนวนนักเรียน
     ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> ประมวลภาพบรรยากาศการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

หัวข้อ : ประมวลภาพบรรยากาศการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

 

ประมวลภาพบรรยากาศการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนพร้าววิทยาคม ประจำปี 2559 พร้อมประกาศผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญทีจะช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรมและพัฒนานักเรียนให้สามารถดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล มีวินัย เคารพกติกา มีจิตอาสาเพื่อสังคม รู้จักใช้กระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางสันติวิธี ทั้งนี้ การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

ดูรูปภาพกิจกรรม

: ไม่ได้ระบุ
วันที่ : จันทร์ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 09:54:04 อ่าน : 215 ครั้งโรงเรียนพร้าววิทยาคม 196 หมู่ 1 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์ 0-5347-5303 โทรสาร 0-5347-4140 
Webmaster : admin@pwks.ac.th