หน้าหลัก |
 
<img src="nosupport.gif" >

 • พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
  พิธีปัจฉิมนิเทศและประกาศเกียรติคุณนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ม.6 และ ปวช. 3 ที่จะจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

 • โรงเรียนพร้าววิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดสามารถเปิดดูหน้าผ่านหน้า fanpage Phraowittayakom

 • มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน
  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน

 • พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
  พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน

 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเนื่องในวันสถาปนาและเปิดบ้านวิชาการ 2559
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดแต่งคำประพันธ์ (กลอนแปด) ระดับ ม.ปลาย และการประกวดแต่งคำประพันธ์ (กาพย์ยานี 11) ในระดับ ม.ต้น

 • พิธีมอบทุนการศึกษา
  เช้านี้ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กดี เด็กเก่ง โรงเรียนพร้าววิทยาคม จากผู้มีอุปการะคุณหลากหลายท่าน
 

     หน้าหลัก
Hacked
Hacked
     ประวัติโรงเรียน

     พันธกิจ วิสัยทัศน

     โครงสร้างการบริหารงาน
     บุคลากร
     จำนวนนักเรียน
     ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> รับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและจําหน่ายสินค้าในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน

หัวข้อ : รับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและจําหน่ายสินค้าในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนพร้าววิทยาคม
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและจําหน่ายสินค้าในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
**********************************
 
ด้วยโรงเรียนพร้าววิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารในโรงอาหาร
และรับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายสินค้าในร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน ประจําปี 2560 ดังนี้
 
1.ร้านข้าวราดแกงร้านอาหารจานเดียว จํานวน 2 ร้าน
 
2.ร้านก๋วยเตี๋ยว/อาหารประเภทเส้น จํานวน 2 ร้าน
 
3.ร้านของว่าง จํานวน 2 ร้าน
 
4.ร้านน้ําผลไม้-น้ําปรุงแต่ง/น้ําปั่น จํานวน 2 ร้าน
 
5.ร้านผลไม้/ของหวาน จํานวน 1 ร้าน
 
6.ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน จํานวน 1 ร้าน
 
              ทั้งนี้ให้ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ในวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560 
ณ ห้องธุรการ
 
             ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มีนาคม 2560
 
 
: ไม่ได้ระบุ
วันที่ : พุธ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:16:17 อ่าน : 171 ครั้งโรงเรียนพร้าววิทยาคม 196 หมู่ 1 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์ 0-5347-5303 โทรสาร 0-5347-4140 
Webmaster : admin@pwks.ac.th