หน้าหลัก |
 
<img src="nosupport.gif" >

 • พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
  พิธีปัจฉิมนิเทศและประกาศเกียรติคุณนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ม.6 และ ปวช. 3 ที่จะจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

 • โรงเรียนพร้าววิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดสามารถเปิดดูหน้าผ่านหน้า fanpage Phraowittayakom

 • มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน
  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน

 • พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
  พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน

 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเนื่องในวันสถาปนาและเปิดบ้านวิชาการ 2559
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดแต่งคำประพันธ์ (กลอนแปด) ระดับ ม.ปลาย และการประกวดแต่งคำประพันธ์ (กาพย์ยานี 11) ในระดับ ม.ต้น

 • พิธีมอบทุนการศึกษา
  เช้านี้ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กดี เด็กเก่ง โรงเรียนพร้าววิทยาคม จากผู้มีอุปการะคุณหลากหลายท่าน
 

     หน้าหลัก
Hacked
Hacked
     ประวัติโรงเรียน

     พันธกิจ วิสัยทัศน

     โครงสร้างการบริหารงาน
     บุคลากร
     จำนวนนักเรียน
     ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก >> บุคลากร >> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ทั้งหมด : 12 คน )
กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางทิวาพร เตชะรุจิพร
ครู/ครูชำนาญการ

นางบุปผา ปงลังกา
ครู/ครูชำนาญการ

นายสมชาย ทาเมือง
ครู/ครูชำนาญการ

นางศิริวรรณ ลือดารา
ครู/ครูชำนาญการ

นางสันทณี สิทธิพร
ครูอัตราจ้าง

นายเอกอรรถพล อินทวิวัฒน์
ครู

นายศราวุฒิ ธิวรรณ์
ครูผู้ช่วย

นางเสาวนีย์ นภาวรรณ
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเปี่ยมสุข ชูตระกูล
ครู/ครูชำนาญการ

นางสาวสุภาลักษณ์ พรหมรังษีกุล
ครู

นางสาววาสนา พนาภัย
ครู

นายอัครพล คำขัติ
ครู


โรงเรียนพร้าววิทยาคม 196 หมู่ 1 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์ 0-5347-5303 โทรสาร 0-5347-4140 
Webmaster : admin@pwks.ac.th