• หน้าแรก
 • /
 • เกี่ยวกับโรงเรียน
 • /
 • หน่วยงานภายใน
 • /
 • ทำเนียบบุคลากร
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • ปฏิทินวิชาการ
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
  : เมนูหลัก

  : ไฟล์ดาวน์โหลด
  : เผยแพร่ผลงาน


  : ปฏิทินวิชาการ
  : Facebook
   
  บุคลากรทางการศึกษา
  นางสาวไพรินทร์ อุดแก้ว
  เจ้าหน้าที่
  นางสาวธัญญาลักษณ์ สุทธาวาส
  เจ้าหน้าที่
  นางสาวจิราพร อิ่นแก้ว
  เจ้าหน้าที่
  นางสาวนันท์มนัส ทุงยู
  เจ้าหน้าที่
  นางสาวภูษณิศา ใจสม
  เจ้าหน้าที่
  นางสาวอัญชลี สารปิน
  เจ้าหน้าที่
  นายเจริญ ยะบาล
  ลูกจ้าง
  นายอินทร วันตาล
  ลูกจ้าง
  นายสุวรรณ สีสุกใส
  ลูกจ้าง
  นายมงคล เงินคำ
  ลูกจ้าง
  นางวิไลย์วรรณ โตวิเชียร
  ลูกจ้าง
  นางบุญมี จับจ่าย
  ลูกจ้าง
  นางผ่องศรี ราตรี
  ลูกจ้าง
  นายชัยวัฒน์ หน่อตา
  ลูกจ้าง
  นายมนัส ศรีนวลจันทร์
  ลูกจ้าง
  นางประทุมพร ยืนยง
  ลูกจ้าง
  นายปรีชา แก้วมาธิ
  ลูกจ้าง
  นายอุดม โตวิเชียร
  ลูกจ้าง
  นายธนากร หนูทองแก้ว
  ลูกจ้าง
  นางคำมา ศรีฟ้า
  ลูกจ้าง   
   
  Statistics 29437 total views, 0 views today, Your IP: 18.204.229.70  

  โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  Phraowittayakom School
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@pwks.ac.th