• หน้าแรก
 • /
 • เกี่ยวกับโรงเรียน
 • /
 • หน่วยงานภายใน
 • /
 • ทำเนียบบุคลากร
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • ปฏิทินวิชาการ
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
  : เมนูหลัก


  : ไฟล์ดาวน์โหลด
  : เผยแพร่ผลงาน


  : ปฏิทินวิชาการ
  : Facebook
   
  การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 59 คน ปีการศึกษา 2565

            วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 งานทุนการศึกษาโรงเรียนพร้าววิทยาคมดำเนินการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 59 คน ประกอบด้วย ทุนที่ 1 ทุนสำหรับนักเรียนจิตอาสา 20 คน ผู้บริจาคคุณสุนันท์ อนันตเสรี จำนวน  10,000 บาทโดยมีนางลภัสนันท์ เรียนยอย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคมเป็นผู้มอบและทุนที่ 2 ทุนนักเรียนความประพฤติดี 39 คน ผู้บริจาค คุณณิชชา อินสวรรค์ จำนวน 25,000 บาท โดยมีคุณณิชชา อินสวรรค์และมารดาเป็นผู้มอบ โรงเรียนพร้าววิทยาคมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของท่านในครั้งนี้  โดย : [ ผู้ดูแลระบบ | 19 มิ.ย. 2565 ]

   
   
  Statistics 55131 total views, 0 views today, Your IP: 3.238.125.76  

  โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  Phraowittayakom School
  อีเมล์ติดต่อ: phraowit@hotmail.com