• หน้าแรก
 • /
 • เกี่ยวกับโรงเรียน
 • /
 • หน่วยงานภายใน
 • /
 • ทำเนียบบุคลากร
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • ปฏิทินวิชาการ
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
  : เมนูหลัก


  : ไฟล์ดาวน์โหลด
  : เผยแพร่ผลงาน


  : ปฏิทินวิชาการ
  : Facebook
   
  กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

  วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนพร้าววิทยาคมจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีตามวิถีระบอบประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ การให้ความรู้และดูแลความเรียบร้อยจากคระวิทยากรของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 5 ในการนี้นางลภัสนันท์ เรียนยอย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ลงคะแนนใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ณ อาคารเอื้องพร้าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดย : [ ผู้ดูแลระบบ | 19 มิ.ย. 2565 ]

   
   
  Statistics 55131 total views, 0 views today, Your IP: 3.238.125.76  

  โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  Phraowittayakom School
  อีเมล์ติดต่อ: phraowit@hotmail.com