• หน้าแรก
 • /
 • เกี่ยวกับโรงเรียน
 • /
 • หน่วยงานภายใน
 • /
 • ทำเนียบบุคลากร
 • /
 • ข่าวสาร
 • /
 • ปฏิทินวิชาการ
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
  : เมนูหลัก


  : ไฟล์ดาวน์โหลด
  : ปฏิทินวิชาการ
  : Facebook
   
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  นางเสาวนีย์ นภาวรรณ์
  หัวหน้ากลุ่มสาระ

  นางศิริวรรณ ลือดารา
  ครูชำนาญการพิเศษ
  นายสมชาย ทาเมือง
  ครูชำนาญการพิเศษ
  นางปริมชยาภรณ์ ปงลังกาพสิษฐ์
  ครูชำนาญการพิเศษ
  นายนิเวศน์ บัวทองใส
  ครูชำนาญการพิเศษ
  นายศราวุฒิ ธิวรรณ
  ครูชำนาญการ
  นางสาวนิรบล หล้าโสด
  ครูชำนาญการ
  นายจีรเทพ ศิริปัญญา
  ครูชำนาญการ
  นางสาวประกายดาว วงศ์ใหญ่
  ครู
  นางสาววัลลภา ทวีอภิรดีปิติ
  ครู
  นางสาวนพมาศ เศวตตระกูลชัย
  ครูอัตราจ้าง   
   
  Statistics 72270 total views, 2 views today, Your IP: 44.200.117.166  

  โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  Phraowittayakom School
  อีเมล์ติดต่อ: phraowit@hotmail.com