• หน้าแรก
 • /
 • เกี่ยวกับโรงเรียน
 • /
 • หน่วยงานภายใน
 • /
 • ทำเนียบบุคลากร
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • ปฏิทินวิชาการ
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
  : เมนูหลัก


  : ไฟล์ดาวน์โหลด
  : เผยแพร่ผลงาน


  : ปฏิทินวิชาการ
  : Facebook
   
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ
  นายการุณ เชิดชู
  หัวหน้ากลุ่มสาระ

  นางรุ่งทิวา กาชัย
  ครูชำนาญการพิเศษ
  นางชวาลี ภิรารักษ์
  ครูชำนาญการพิเศษ
  นายอินทนินท์ กำปั่นทอง
  ครูชำนาญการพิเศษ
  นางสาวจินดาพร พุทธิเกียรติ
  ครูชำนาญการพิเศษ
  นางสาวนันทียรัตน์ โชติชื่น
  ครูชำนาญการ
  นางสุกัญญา ล่าอ๊อต
  ครูชำนาญการ
  นายพงษ์ศักดิ์ ล่าอ๊อต
  ครูชำนาญการ
  นางปุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน์
  ครูชำนาญการ
  นางสาวพรพรรณ เป็งแก้ว
  ครูชำนาญการ
  นางกินรี ยากยืน
  ครูชำนาญการ
  นายสุทธสง่า อุษาปัญญาทวี
  ครูชำนาญการ
  นายอนันต์ บุญมาก
  ครูชำนาญการ
  นางนพวรรณ กมลปรีดากุล
  ครูชำนาญการ
  นางสาววาสนา แสงสว่าง
  ครูชำนาญการ
  นางสาวธิดารัตน์ คุณธนะ
  ครูชำนาญการ   
   
  Statistics 55131 total views, 1 views today, Your IP: 3.238.125.76  

  โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  Phraowittayakom School
  อีเมล์ติดต่อ: phraowit@hotmail.com