• หน้าแรก
  • /
  • เกี่ยวกับโรงเรียน
  • /
  • หน่วยงานภายใน
  • /
  • ทำเนียบบุคลากร
  • /
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • /
  • ปฏิทินวิชาการ
  • /
  • ติดต่อเรา
  • /
    : เมนูหลัก

    : ไฟล์ดาวน์โหลด
    : เผยแพร่ผลงาน


    : ปฏิทินวิชาการ
    : Facebook
     
    กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ
    นายการุณ เชิดชู
    หัวหน้ากลุ่มสาระ

    นางรุ่งทิวา กาชัย
    ครูชำนาญการพิเศษ
    นางชวาลี ภิรารักษ์
    ครูชำนาญการพิเศษ
    นายอินทนินท์ กำปั่นทอง
    ครูชำนาญการพิเศษ
    นางสาวจินดาพร พุทธิเกียรติ
    ครูชำนาญการพิเศษ
    นางสาวนันทียรัตน์ โชติชื่น
    ครูชำนาญการ
    นางสุกัญญา ล่าอ๊อต
    ครูชำนาญการ
    นายพงษ์ศักดิ์ ล่าอ๊อต
    ครูชำนาญการ
    นางปุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน์
    ครูชำนาญการ
    นางสาวพรพรรณ เป็งแก้ว
    ครูชำนาญการ
    นางกินรี ยากยืน
    ครูชำนาญการ
    นายสุทธสง่า อุษาปัญญาทวี
    ครูชำนาญการ
    นายอนันต์ บุญมาก
    ครูชำนาญการ
    นางนพวรรณ กมลปรีดากุล
    ครูชำนาญการ
    นางสาววาสนา แสงสว่าง
    ครูชำนาญการ     
     
    Statistics 36824 total views, 1 views today, Your IP: 3.235.11.178  

    โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
    Phraowittayakom School
    ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@pwks.ac.th