• หน้าแรก
 • /
 • เกี่ยวกับโรงเรียน
 • /
 • หน่วยงานภายใน
 • /
 • ทำเนียบบุคลากร
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • ปฏิทินวิชาการ
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
  : เมนูหลัก


  : ไฟล์ดาวน์โหลด
  : เผยแพร่ผลงาน


  : ปฏิทินวิชาการ
  : Facebook
   
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
    รายชื่อ ตำแหน่ง
    นายสวงค์ ร่มเงิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
    นางสุพรรณี อินทจักร ผู้แทนผู้ปกครอง
  นางสมจิตร  โสวะ ผู้แทนครู
  นายสวัสดิ์ เกิดอ้าย ผู้แทนองค์กรชุมชน
    นายจําเริญ ย่างไพบูลย์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  นางสุรีรัตน์ จอมแปง ผู้แทนศิษย์เก่า
  พระครูวชิรปัญญาวิมล ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  พระครูประสิทธิพุทธศาสน์ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
    นายสุระพงษ์ รุ่งเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายประคอง ธรรมไชย ผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายสังวาลย์ จันทร์ติ๊บ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายโยธิน คําภีระ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  นางวันเพ็ญ ปัญญาทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
    นายทวีศักดิ์ กิตติกุลสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  นางลภัสนันท์ เรียนยอย กรรมการและเลขานุการ

   


   
   
  Statistics 62737 total views, 0 views today, Your IP: 35.175.119.198  

  โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  Phraowittayakom School
  อีเมล์ติดต่อ: phraowit@hotmail.com