• หน้าแรก
 • /
 • เกี่ยวกับโรงเรียน
 • /
 • หน่วยงานภายใน
 • /
 • ทำเนียบบุคลากร
 • /
 • ข่าวสาร
 • /
 • ปฏิทินวิชาการ
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
  : เมนูหลัก


  : ไฟล์ดาวน์โหลด
  : ปฏิทินวิชาการ
  : Facebook
   
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ
  นายพงษ์ศักดิ์ ล่าอ๊อต
  หัวหน้ากลุ่มสาระ

  นางรุ่งทิวา กาชัย
  ครูชำนาญการพิเศษ
  นางสุกัญญา ล่าอ๊อต
  ครูชำนาญการพิเศษ
  นางสาวพรพรรณ เป็งแก้ว
  ครูชำนาญการพิเศษ
  นางชวาลี ภิรารักษ์
  ครูชำนาญการพิเศษ
  นางนพวรรณ กมลปรีดากุล
  ครูชำนาญการพิเศษ
  นายอินทนินท์ กำปั่นทอง
  ครูชำนาญการพิเศษ
  นางสาวจินดาพร พุทธิเกียรติ
  ครูชำนาญการพิเศษ
  นางสาววาสนา แสงสว่าง
  ครูชำนาญการพิเศษ
  นางสาวธิดารัตน์ คุณธนะ
  ครูชำนาญการพิเศษ
  นางสาวนันทียรัตน์ โชติชื่น
  ครูชำนาญการ
  นายการุณ เชิดชู
  ครูชำนาญการ
  นางปุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน์
  ครูชำนาญการ
  นางกินรี ยากยืน
  ครูชำนาญการ
  นายสุทธสง่า อุษาปัญญาทวี
  ครูชำนาญการ
  นายอนันต์ บุญมาก
  ครูชำนาญการ   
   
  Statistics 92654 total views, 0 views today, Your IP: 44.200.194.255  

  โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  Phraowittayakom School
  อีเมล์ติดต่อ: phraowit@hotmail.com