• หน้าแรก
 • /
 • เกี่ยวกับโรงเรียน
 • /
 • หน่วยงานภายใน
 • /
 • ทำเนียบบุคลากร
 • /
 • ข่าวสาร
 • /
 • ปฏิทินวิชาการ
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
  : เมนูหลัก


  : ไฟล์ดาวน์โหลด
  : ปฏิทินวิชาการ
  : Facebook
   
  ทำเนียบผู้อำนวยการ
    รายชื่อ การดำรงตำแหน่ง
  ครูใหญ่ทอง  อินทรีย์ พ.ศ. 2515-2519
  อาจารย์ใหญ่บุญมี  บุญญาทวี พ.ศ. 2519-2523
  ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย  ชัยชนะ
  ผู้อำนวยการ
  พ.ศ. 2524-2532
  ว่าที่ ร.ต.มงคล  ชัยมงคล
  ผู้อำนวยการ
  พ.ศ. 2532-2535
  นายเกษม  อินตารักษา
  ผู้อำนวยการ
  พ.ศ. 2535-2544
  นายวิชัย  วาสิการ
  ผู้อำนวยการ
  พ.ศ. 2544-2549
  นายนิคม  สินธุพงษ์
  ผู้อำนวยการ
  พ.ศ. 2550-2553
  พ.ศ. 2555-2557
  นายอรรถเสฏฐ์  สุสุข
  ผู้อำนวยการ
  พ.ศ. 2554-2555
  นายวีระ  ศิริรัตน์
  ผู้อำนวยการ
  พ.ศ. 2557-2561
  นางลภัสนันท์  เรียนยอย
  ผู้อำนวยการ
  พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน

   


   
   
  Statistics 76156 total views, 0 views today, Your IP: 34.228.52.21  

  โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  Phraowittayakom School
  อีเมล์ติดต่อ: phraowit@hotmail.com