• หน้าแรก
 • /
 • เกี่ยวกับโรงเรียน
 • /
 • หน่วยงานภายใน
 • /
 • ทำเนียบบุคลากร
 • /
 • ข่าวสาร
 • /
 • ปฏิทินวิชาการ
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
  : เมนูหลัก


  : ไฟล์ดาวน์โหลด
  : ปฏิทินวิชาการ
  : Facebook
   
  บุคลากรทางการศึกษา
  นางสาวไพรินทร์ อุดแก้ว
  เจ้าหน้าที่
  นางสาวธัญญาลักษณ์ สุทธาวาส
  เจ้าหน้าที่
  นางสาวอังคณา ทิพย์แมม
  เจ้าหน้าที่
  นางสาวจิราพรรณ ใจด้วง
  เจ้าหน้าที่
  นางสาวเจนจิรา นิวะรัตน์
  เจ้าหน้าที่
  นางสาวอัญชลี สารปิน
  เจ้าหน้าที่
  นางสาวณัฎฐพร พนาภัย
  เจ้าหน้าที่
  นายศุภฤกษ์ บุญมา
  ลูกจ้าง
  นายสุเทพ แสงปานแก้ว
  ลูกจ้าง
  นางภัทราภรณ์ ยาทิเลิศ
  ลูกจ้าง
  นายปฏิภาณ ชาปราชญ์
  ลูกจ้าง
  นางประทุมพร ยืนยง
  ลูกจ้าง
  นายปรีชา แก้วมาธิ
  ลูกจ้าง
  นายสิทธานต์ วรรณลักษณ์
  ลูกจ้าง
  นายสุนทร แสงสมบูรณ์
  ลูกจ้าง
  นายอภิสิทธิ์ บุญดี
  ลูกจ้าง
  นายปิยะพงษ์ ปอนแก้ว
  ลูกจ้าง
  นางวันเพ็ญ ชัยวรรณ์
  ลูกจ้าง   
   
  Statistics 76157 total views, 0 views today, Your IP: 34.228.52.21  

  โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  Phraowittayakom School
  อีเมล์ติดต่อ: phraowit@hotmail.com